Colette Burson

Permanent (2017)
10
HD

Permanent (2017)

Permanent është një film që flet për flokët e shëmtuar, adoleshencën dhe anëtarët e çuditshëm të familjes. Përmbledh permamente që të ndryshojnë ...